Opnameprocedure

Een aanvraag tot opname indienen

Wenst u zich kandidaat te stellen om in een serviceflat van Au Privilège te wonen, dan neemt u best contact op met onze opnameverantwoordelijke. U kunt haar bereiken op het telefoonnummer 02 367 24 40. U kunt uw aanvraag ook elektronisch versturen zoals beschreven in het inschrijvingsformulier.

Voorwaarden tot opname

In erkende serviceflats moeten de bewoners 60 jaar of ouder zijn. De Direction des Aînés van de Service Public de Wallonie kan evenwel uitzonderingen toestaan.

Wachtlijst

Voor een opname in een van de serviceflats houden we rekening met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst

Alvorens tot een opname over te gaan, sluit residentie Au Privilège een schriftelijke opnameovereenkomst af met de kandidaat-bewoner of met de persoon die namens hem of haar optreedt. Deze opnameovereenkomst bevat onder meer de financiële voorwaarden en het huisreglement.